O V Ě Ř E N Í    M E T O D Y     V Ý P O Č T U     D P H


Základní sazba DPH (21%):

Celkem: DPH :

Snížená sazba DPH (15%):

Celkem: DPH :