Dotazy a odpovědi

Kde si ověřím tržby, které jsem poslal na portál daňové správy?

Na stejné adrese, kde jste žádali o certifikát: Daňový portál – EET – správa údajů. Zde se přihlásíte pomocí svých přihlašovacích údajů, dále pokračujete do záložky “tržby”. Zde vidíte jen sumáře, o podrobný výpis musíte zažádat. Finanční správa má až 7 dní na jeho doručení, zpravidla jej však doručí do druhého dne.

Jak to funguje v případě výpadku internetu nebo nefunkčnosti webu daňové správy?

Účty se nadále ukládají do databáze. Pokadna se neodeslané účty pokusí do-odeslat.
a) Nejdříve v uzávěrce toho dne. Pokud je již výpadek odstraněn, účty se dopošlou a opatří FIKem.
b) Každý den při startu pokladna mapuje minulé neodeslané účty, připraví je k odeslání a při uzávěrce je odešle.

Co když výpadek trvá déle, než 48hodin?

Obchodník není zodpovědný za technické potíže, pokud udělal vše pro jejich odstranění.

CITUJI: “Podle § 30 odst. 3 ZoET právnická osoba a podnikající fyzická osoba za správní delikt neodpovídá, prokáže-li, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila. Uvedené lze mimo jiné aplikovat na „poruchy“ pokladního zařízení.
ZDROJ: Šéf finanční správy Martin Janeček odpovídal čtenářům dotazy k EET

Kde si ve svém systému zkontroluji odslané účty?

Ve FOODU, v sestavy > tržbové sestavy > Sestavy 1. Přibyla zde sestava č. 29. Kontrolní sestava EET. Obsahuje výpis všech vašich účtů za vámi zvolené období, čas tržby, BKP, FIK. Sestava obsahuje téměř stejné údaje, jako podrobný elektronický výpis od daňové správy. Porovnávání by mělo být snadné.

Účtenky jsou odeslány, mají BKF, FIK, ale na webu daňové správy nejsou?

Jde zpravidla o časovou prodlevu způsobenou tím, že údaje za právě uplynulý den se na webu daňové správy zpracovávají v průběhu noci. Pokud tedy byla účtenka vystavena po půlnoci, spadá do dne následujícího a nebude ještě tu noc zpracována. Bude zpracována až další noc. Tudíž účtenka, kterou napři vystavíte v noci ze 4.12 na 5.12. po půlnoci, spadá tato účtenka logicky do 5.12. a objeví se na webu až 6.12 ráno.