Realizace EET

Jak požádat o certifikát?

Na adrese: Daňový portál – EET – správa údajů

1. Osobní komunikací nebo datovou zprávou požádejte o přístup k aplikaci EET, obdržíte přístupové jméno a heslo.

2. Přihlašte se do aplikace, ta vyžádá změnu hesla.

3. v položce NASTAVENÍ PROVOZOVEN nadefinujte všechny provozovny (provozovna má adresu, takže např. 2 restaurace v jednom objektu mohou být jednou provozovnou, budou se lišit označením pokladny). Aplikace provozovnám přidělí číslo. Tato čísla budeme potřebovat, takže si je poznamenejte, nebo je možno jejich seznam ve volbě Import/Export – Exportovat uložit na místní disk.

4. V položce CERTIFIKÁTY se volbou Podání žádosti vygeneruje certifikát (stačí jeden pro celou firmu), k němu si zadáte heslo, volbou Stáhnout certifikát se uloží na lokální disk.

Realizace EET, instalace

1. Přes zabezpečený formulář nám zašlete certifikát a heslo zašlete, Alto oboje uloží do komunikačního modulu.

2. Proběhne UPGRADE pokladny i systému food.

3. Proběhne INSTALACE konfiguračního modulu, kde si nastavíte pro každou pokladnu parametry, které budou posílány (DIČ, číslo provozovny, název pokladny).

Protože odesílat se budou jen některé pokladní transakce, Zákazník si nastaví, které druhy plateb se odesílat nemají (nejsou Tržbou ve smyslu Zákona o evidenci tržeb).

4. Proběhne INSTALACE Alto EET MODULU, který zajistí komunikaci se systémem EET (daňovou správou).

Termíny instalací

Začátek instalování EET řešení na vašich provozech plánujeme od 26.10.2016

Testovací provoz je možný u zákazníků, kteří budou mít nainstalováno od 1.11.2016.

Spuštění EET proběhne AUTOMATICKY. Upgradovaná pokladna bude mít v sobě nastaveno datum a čas, kdy má začít komunikovat s EET systémem (daňovou správou).