Fast-food

ZÁKLADNÍ MODULY

Pokladna
POKLADNA
Markování položek, mapa stolů, převody mezi stoly, druhy plateb, natěžování na pokoj/hotelový účet, podklady pro odpočet skladů Pokladna umí různé typy menu. Můžete vybírat z chodů, kterou chcete polévku, či hlavní jídlo, nebo naopak můžete menu skládat… Pokladna poskytuje podklady k odtížení skladu.. Všechny operace na pokladně jsou zaznamenány v žurnálu, který umožňuje komfortní kontrolu obsluhy pokladny…

Obvyklé konfigurace pokladního hardware

Obvyklé konfigurace pokladního hardware

Pokladna Tiskárna účtů, bonů Šuplík na peníze Zákaznický display Váha Obrazovky s nabídkou

Hlavní sklad
HLAVNÍ SKLAD
Nákup zboží, převod na sklady středisek, transformace jednotek a množství, redukce počtu skladových karet. Objednávky, elektronické objednávky, vzory příjemek. Hlídání minimálních/maximálních zůstatků na kartách. Hlídání vývoje nákupních cen.
 

 

Manažer
MANAGER (Výrobní a odbytová střediska).
Skladové karty, receptury, polotovary, odpočet surovin, inventury, stopinventury.

 

 

Cenař
CENAŘ:
Přístupová práva, evidence a koordinace ostatních modulů, výstupy a sestavy, interface účetnictví, atd. Zde dopředu vidíte, s jakým food-costem či marží prodáváte kterou položku. Výstupy do účetnictví jsou možné ve formě sestavy, ale i elektronicky.
 

 

Manažer
KREDIT:
Zákaznický slevový, věrnostní, bonusový systém s flexibilními vlastnostmi a parametry. Možnost slev, sbírání bodů, získávání odměn, funguje taktéž jako elektronická peněženka.

 

 

Manažer
Limity:
Plánování, příprava, realizace a vyhodnocení akcí. Propojené s pokladnou. Např. lze akci naplánovat, a na pokladně domarkovat pouze nápoje. Možnost vytisknout celou akci dohromady, nebo položkově. Akce může být vícedenní a lze ji uzavírat po jednotlivých chodech, či celkově, podle potřeby.
 

 
Manažer
Platební terminál
Interface platební terminály:
k pokladně lze online připojit platební terminál.

 

 

Manažer
Interface Makro:
možnost automatizace objednávek na dodavatele s následným elektronickým dodacím listem a fakturou včetně automatického příjmu na hlavní sklad.
 

 

Manažer
Interface kontrola nápojů:
existují 2 varianty: porovnání množství a typů vydaných nápojů s hodnotami namarkovanými na pokladně nebo varianta „co se nenamarkuje, to zařízení nevydá“…

 

 

Manažer
Docházka:
kontrola přítomnosti zaměstnanců, přehled hodin strávených na pracovišti za libovolné období, možnost taktéž personálu umožnit konzumaci personální stravy v závislosti na hodinách strávených na pracovišti, podle indviduálního nastaveníz aměstnavatele.

 

 
Manažer
Inventura vážením:
kontrola rozlévaných nápojů pomocí elektronické váhy připojené k pokladně. Inventura je pak velmi rychlá a velmi přesná. Výsledky odesíláme do skladového systému. Nastavení je snadné, zpočátku je nutno zvážit prázdné a plné lahve, vyplnit objem lahve.
 

 

Systém poskytuje kompletní sledování skladového hospodářství a pohybu materiálu od příjmu na hlavní sklad, přes zpracování surovin ve výrobních střediscích až po prodej finálních výrobků (hotových jídel) hostům. Systém představuje kvalitativní syntézu klasického sledování zásob korunou a striktního položkového sledování, které ústí ve volitelně nastavitelnou flexibilní evidenci sloučených skladových karet. To je podpořeno evidencí zásob v plovoucích cenách a mocným aparátem pro bourání surovin a jejich převody v různých baleních na položky/skladové karty, které jsou použity v kalkulacích. Tím se snižuje sortiment skladových karet, což snižuje pracnost inventur i vlastní evidence a eliminuje problémy s náhradami surovin při odtěžování podle kalkulací a vytváří prostor pro podrobné sledování těch surovin, které se nejvíce podílejí na obratech provozu a umožňuje zbývající suroviny sledovat též, ale s minimálním úsilím a časovou náročností. Každý zákazník má možnost si složit z modulů, které jsou k dispozici, řešení vyhovující jeho požadavkům.