Restaurace

ZÁKLADNÍ MODULY

Pokladna
POKLADNA
Markování položek, mapa stolů, převody mezi stoly, druhy plateb, natěžování na pokoj/hotelový účet, podklady pro odpočet skladů Pokladna umí různé typy menu. Můžete vybírat z chodů, kterou chcete polévku, či hlavní jídlo, nebo naopak můžete menu skládat… Pokladna poskytuje podklady k odtížení skladu.. Všechny operace na pokladně jsou zaznamenány v žurnálu, který umožňuje komfortní kontrolu obsluhy pokladny…

Obvyklé konfigurace pokladního hardware

Pokladna Tiskárna účtů, bonů Čtečky různých médií Mobilní číšník Platební terminál

Hlavní sklad
HLAVNÍ SKLAD
Nákup zboží, převod na sklady středisek, transformace jednotek a množství, redukce počtu skladových karet. Objednávky, elektronické objednávky, vzory příjemek. Hlídání minimálních/maximálních zůstatků na kartách. Hlídání vývoje nákupních cen.

 

Manažer
MANAGER (Výrobní a odbytová střediska).
Skladové karty, receptury, polotovary, odpočet surovin, inventury, stopinventury.

 

 

Cenař
CENAŘ:
Přístupová práva, evidence a koordinace ostatních modulů, výstupy a sestavy, interface účetnictví, atd. Zde dopředu vidíte, s jakým food-costem či marží prodáváte kterou položku. Výstupy do účetnictví jsou možné ve formě sestavy, ale i elektronicky.

 

Manažer
KREDIT:
Zákaznický slevový, věrnostní, bonusový systém s flexibilními vlastnostmi a parametry. Možnost slev, sbírání bodů, získávání odměn, funguje taktéž jako elektronická peněženka.

 

 

Manažer
Limity:
Plánování, příprava, realizace a vyhodnocení akcí. Propojené s pokladnou. Např. lze akci naplánovat, a na pokladně domarkovat pouze nápoje. Možnost vytisknout celou akci dohromady, nebo položkově. Akce může být vícedenní a lze ji uzavírat po jednotlivých chodech, či celkově, podle potřeby

 

Manažer
Platební terminál
Interface platební terminály:
k pokladně lze online připojit platební terminál.

 

 

Manažer
Interface Makro:
možnost automatizace objednávek na dodavatele s následným elektronickým dodacím listem a fakturou včetně automatického příjmu na hlavní sklad.

 

Manažer
Interface kontrola nápojů:
existují 2 varianty: porovnání množství a typů vydaných nápojů s hodnotami namarkovanými na pokladně nebo varianta „co se nenamarkuje, to zařízení nevydá“…

 

 

Manažer
Docházka:
kontrola přítomnosti zaměstnanců, přehled hodin strávených na pracovišti za libovolné období, možnost taktéž personálu umožnit konzumaci personální stravy v závislosti na hodinách strávených na pracovišti, podle indviduálního nastaveníz aměstnavatele.

 

Manažer
Inventura vážením:
kontrola rozlévaných nápojů pomocí elektronické váhy připojené k pokladně. Inventura je pak velmi rychlá a velmi přesná. Výsledky odesíláme do skladového systému. Nastavení je snadné, zpočátku je nutno zvážit prázdné a plné lahve, vyplnit objem lahve.

 

Systém poskytuje kompletní sledování skladového hospodářství a pohybu materiálu od příjmu na hlavní sklad, přes zpracování surovin ve výrobních střediscích až po prodej finálních výrobků (hotových jídel) hostům. Systém představuje kvalitativní syntézu klasického sledování zásob korunou a striktního položkového sledování, které ústí ve volitelně nastavitelnou flexibilní evidenci sloučených skladových karet. To je podpořeno evidencí zásob v plovoucích cenách a mocným aparátem pro bourání surovin a jejich převody v různých baleních na položky/skladové karty, které jsou použity v kalkulacích. Tím se snižuje sortiment skladových karet, což snižuje pracnost inventur i vlastní evidence a eliminuje problémy s náhradami surovin při odtěžování podle kalkulací a vytváří prostor pro podrobné sledování těch surovin, které se nejvíce podílejí na obratech provozu a umožňuje zbývající suroviny sledovat též, ale s minimálním úsilím a časovou náročností. Každý zákazník má možnost si složit z modulů, které jsou k dispozici, řešení vyhovující jeho požadavkům.