Ubytování

Systém spravuje Vaší recepční agendu a poskytne vám podrobný přehled o stavu hotelu.

HORES PLUS

 

Hores Plus je dlouholetým partnerem společnosti Alto Praha. Kombinace Food/HORES PLUS je provozována v mnoha desítkách hotelů v Čechách i na Slovensku, kde je strategickým partnerem společnosti Alto Slovakia s.r.o.    Systém HORES představuje flexibilní systém komplexně řešící problematiku ubytovacího úseku, zejména funkci recepce a na ni navazující služby. Je vhodný pro hotely všech velikostí s rozličnou klientelou (individuální, skupinovou, tuzemskou, zahraniční) a s různými typy nabízených služeb.

Zahrnuje:

REZERVACI
Rezervace nová, rezervace jednotlivce x skupiny, rezervace opakovaného hosta, alokace rezervací, potvrzení rezervace, prognózy obsazenosti, propočet předpokládaných tržeb, přehledy o realizovaných rezervacích podle jednotlivých partnerů a podklady pro výpočet provizí.

PRÁCI S HOSTEM
Použití různých ceníků včetně ceníků v libovolné zahraniční měně, check-in a check-out, automatické účtování služeb- Evidují informace o bydlících hostech všeho druhu, generují statistiky, policejní přihlášky nově i elektronicky.

POKLADNU
Vystavení účtu, dělení účtu, rychlý odjezd skupiny, náhledy na účty, pokladní kniha, hotelová pokladna.

DENNÍ ZÁVĚRKU
Automatická generace ceny za ubytování, účtování specielních poplatků, aktualizace a údržba všech souborů a měsíčních a ročních statistik, výstupy do účetnictví, tisky závěrkových protokolů.

BANKU HOSTŮ
CRM, informace o hostech, které lze následně přejímat do rezervace, check-in a do policejních přihlášek. Pro hotelový management je k dispozici široký výběr statistik včetně grafických výstupů.

ON-LINE BOOKING
Možnost rezervace pokojů zákazníky přímo z webových stránek hotelu.

SMĚNÁRNU
Slouží k nákupu a prodeji valut. V programu jsou dvě možnosti nastavení kurzů, zvlášť pro ubytované a pro neubytované hosty. U obou možností lze nastavit jiné procento směnárenského poplatku. Evidence všech směn, které proběhly od zavedení systému a jejich dodatečný tisk.

DROBNÝ PRODEJ
Slouží jako pokladna drobného prodeje a hotelem nadefinovaných služeb. Hotel 2000 má integrován vlastní sklad, nebo je možnost propojení na sklad ve FOOD600.

Veškeré údaje o uživateli a jeho zařízení se zadávají parametricky a uživatel si je může měnit sám. Produkt je chráněn definicí přístupu v několika rovinách pravomocí a hesly uživatelů. Jištění dat je automatické a volené.

KOMUNIKACE S DALŠÍMI SUBSYSTÉMY – INTERFACE

Systémy komunikují s návaznými subsystémy např.: telefonní ústředna, zámky hotelových pokojů, závory garáží, informační TV systémy, restaurační pokladny atd., což dovoluje zvýšit kontrolu nad provozem hotelu a zatěžovat průběžně účet bydlícího hosta cenou poskytovaných služeb.

TELEFONNÍ INTERFACE
Zpracovává příchozí telefonní hovory, které jsou do PC přenášeny z telefonní ústředny. Provádí tarifikaci jednotlivých hovorů a umisťuje tyto hovory na účty hotelových hostů tak, aby host mohl při odjezdu tyto hovory zaplatit. Navíc je v základním programu evidence recepčních telefonů pro kontrolu volání z recepce a možnost vyúčtování hovorů komukoli z ulice. U některých ústředen možnost natěžování minibarů pokojskými z pokoje a zadávání stavu pokojů.

INTERFACE PRO PŘENOSY DO ÚČETNICTVÍ
Samostatný modul, který je součástí základního programu Hotel2000 a podle nastavených parametrů buďto tiskne sestavy pro zaúčtování podle účetních osnov nastavených účetní hotelu (levnější varianta) nebo přímo převádí po kontrole účetní do konkrétního účetního programu.

INTERFACE PRO POKLADNÍ SYSTÉM
Samostatný modul, zaimplementován v základní verzi s nadefinovanou cestou pro natěžování konzumace z restaurace přes pokladny programu Food.

INTERFACE PRO KARTOVÉ ZÁMKY
Samostatný modul, zaimplementován v základní verzi, propojen s kartovými zámky pro přípravu kartových klíčů od pokoje (např. fa EVVA, CISA, atd.) Spolu s interface pro pokladní systém umožňuje taktéž identifikaci hosta pomocí jeho kartičky od pokoje, při tížení konzumace na hotelový účet.

INTERFACE PRO VYTÁPĚNÍ
Modul, pro regulaci vytápění nebo podlahového vytápění. (úprava vždy na míru podle dodavatele).


HOTEL 2000

Hlavní sklad

Hotel 2000 již nenabízímme. Nadále však podporujeme všechny uživatele, kteří ho používají. Není podporován na 64bitových OS. Užvatelům, kteří opustí 32b OS nabízíme přechod na Hores 10.