O firmě

O FIRMĚ

  Společnost ALTO PRAHA se v oblasti informačních technologií specializuje již přes 20 let na řešení a systémy pro hotely, restaurace a stravovací zařízení všeho druhu a to s použitím systému Food.
Naší výhodou je, že jsme schopni pojmout celé řešení komplexním způsobem, tj. dodáme nejenom programové vybavení společně se svými zkušenostmi ze stovek instalací,
ale v případě zájmu zákazníka dodáme všechny a potřebné technické prostředky (hardware) a zajistíme efektivní způsob zavedení celého systému, tj. úvodní konzultace, školení a podporu při uvedené do provozu.
Tím ale, samozřejmě, naše úloha nekončí, naopak, naší hlavní náplní je poskytovat pro systémy, které jsou již v provozu, nepřetržitý hot-line a servis tak, aby jejich výpadky, způsobené jakýmikoliv příčinami, byly co nejkratší.

KDO JSME

Jsme normální lidé… Ale snažíme se být profesionály v oboru informačních systémů pro hotely a restaurace. Máme pro to předpoklady: všichni pracovníci, odpovědní za vývoj systému mají vzdělání v oboru výpočetní techniky na vysokoškolské úrovni. Na počátku, před více než 20 lety, jsme se spojili s odborníky z oblasti gastronomie, kteří nám pomohli vytvořit první verze systému Food. Asi se jim to povedlo, v poměrně krátké době jsme získali velké množství zákazníků a provozů různého typu, od velkých mezinárodních hotelů až po jednoduchá občerstvení, každý našel „svoje“ užitečné funkce. A v tomto okamžiku „do hry“ začali právě vstupovat čím dále, tím více tito naši zákazníci. Pozorně jsme jim naslouchali, pokud za námi přišli s užitečnými náměty na vylepšení systému a zvýšení jeho bezpečnosti v různých oblastech.Jejich podněty jsme do systému přidávali dlouhá léta a činíme tak dodnes.Vznikl tak produkt, který je svým způsobem unikátní, protože zahrnuje zkušenosti stovek zákazníků ze 2 zemí, stejné řešení nabízí naše sesterská firma Alto Slovakia.Tím je dána i kapacita dalšího rozvoje systému Food/FoodMan, neboť je podporována dvěma týmy programátorů, které spolu úzce spolupracují a svoji dlouholetou invenci a zkušenosti promítají do nových funkcí i verzí systému… Pojďte využít naše dlouholeté zkušenosti a zároveň s námi též spolupracovat na nových vlastnostech software Food!!!