Loading color scheme

Nová řešení

Limity - plánování akci

Tento nástroj umožňuje efektivní plánování akcí, jejich realizaci a výsledné vyhodnocení. Akce mohou být jednorázové, ale též vícedenní. Limity umožňují naplánovat si maximální výši nákladů na akci a stanovit prodejní cenu, na základě toho zobrazí i konečnou marži. Akce mohou být realizovány podobně jako dávky - odtížením ze skladu, ale též prostřednictvím pokladny. Na pokladně lze k naplánovaným položkám cokoli přimarkovat nebo z nich cokoli zrušit. Akce může být uzavřená na pokladně jako účet, nebo takto aktualizovaná po skončení akce odeslána jako dávka k odpočtu. Tento modul lze použít i ke sledování personální stravy, kdy můžete evidovat náklady po dnech, ale i za delší období a kompenzovat např. překročení limitu jeden den snížením nákladů druhý den. Pro vyhodnocení uvedených činností je k dispozici velké množství sestav s různými kritérii hodnocení.

CongressMan

Systém CongressMan je novinkou v portfoliu produktů společnosti Alto Praha. Je určen nejen pro hotelová zařízení, která se zabývají "kongresovou turistikou", ale i pro zařízení, která pořádají kromě  firemních školení, seminářů či kongresů i soukromé či rodinné akce.

Cílem je zefektivnit časově náročnou, ubíjející a nepřehlednou "papírovou" práci při přípravě a řízení akcí. Zpřístupnit potřebné informace o připravovaných akcích nejen náhledem do konkrétního "papíru", ale zainteresovaným osobám umožnit kontrolu z kteréhokoliv místa v počítačové síti hotelu, případně i prostřednictvím internetu odkudkoliv.

CongressMan poskytuje názorné, graficky zpracované přehledy všech připravovaných, probíhajících, ale i ukončených akcí v hotelu.
Pronajímané prostory jsou v systému CongressMan pod dokonalou kontrolou, čímž se eliminuje jejich nedostatečné využití, nebo naopak konflikt dvou akcí v jednom prostoru. Jednotlivé akce, jakož i využití prostor či služeb je možné přehledně graficky zobrazit (obdoba hotelové plachty známé z recepčních systémů).

Poskytované Služby mohou být členěny do přehledných kategorií (pronájem techniky, výzdoba, hudební produkce apod.). Osoby odpovědné za poskytování těchto služeb získávají včas potřebné informace k přípravě na výkon služby.

Strava poskytovaná během akce se plánuje pomocí modulu Limity (viz dále) v systému FoodMan, se kterým je systém CongressMan úzce provázán (Přímo ze systému CongressMan je možné plánovat stravu v systému FoodMan a přiřadit takto naplánovanou stravu konkrétní akci).

Systém je postaven na nejmodernějších a bezpečných technologiích (SQL databáze), které jsou však volně šiřitelné a nevyžadují tak od uživatele žádné další placené licence za jejich používání.

Rezervace stolů a další nadstavbové moduly

(ve spolupráci s Apetee:  www.altopraha.apetee.com)

apeteeRezervace – online nebo interní rezervace se do jedné minuty zobrazí ve Vašem pokladním systému. Ve chvíli, kdy hosty usadíte a označíte je ve Vašem pokladním systému nebo v Apetee, tato změna se automaticky projeví i v systému druhém. Takto lze rezervace i jakkoliv editovat (doplňovat o nové informace, přesouvat či rušit).

Pokladní doklady/ účtenky – usazené rezervace a jejich zálohové a finální platby se evidují a propisují do Apetee k příslušným rezervacím. Následně můžete tyto informace filtrovat a připravit si například výkaz hostů, kteří k Vám v posledním kvartálu chodí nejčastěji a zároveň mívají i nejvyšší útratu.

Zákaznický systém a vouchery – Apetee zákaznický systém nabízí kvalitní zákaznický systém pro možnost rozlišování různých skupin zákazníků (VIP, superVIP, stálí hosté), dle vlastní terminologie skupin. Každé skupině lze přiřadit rozdílné benefity (fiskální, procentuální, bodové), které jsou dále vázány na případné časové omezení. O těchto zákaznících lze evidovat kompletní informace, dle potřeby updatovat jejich profily tak, aby měl servis k dispozici vždy aktuální informace. Tyto klíčové informace se mohou dle výběru přenášet i do pokladního systému. K zákaznickému systému Apetee lze dále aktivovat voucherový systém, který se dá využít přímo při vytváření rezervace a je opět napřímo propojený s vybraným pokladním systémem.

Jídlo s sebou – online objednávky se do jedné minuty zobrazí ve Vašem pokladním systému. Ve chvíli, kdy je objednávka provedena, se propíše do pokladního systému do klapky jídlo s sebou a z této klapky putuje, při potvrzení převzetí servisem, přímo do kuchyně.

Qerko

Připravujeme možnost placení účtu přes mobilní telefon bez čekání na číšníka pomocí aplikace Qerko https://qerko.com/  . Načtením QR kódu na stole se propojí mobilní telefon s pokladním systémem Food a zobrazí položky namarkované na daném stole a umožní je zaplatit bezhotovostně platební kartou. Informace o platbě se zobrazí na pokladně Food a položky jsou z daného stolu odstraněny. Ideální pro rychlé rozdělení účtu a hlavně pro zvýšení obratovosti jednotlivých stolů.  

Objednávky přes telefon

Jako další stupeň předpokládáme možnost objednávek přes mobilní telefony, v současné době je rozpracován pilotní projekt ve spolupráci s celosvětově známou softwarovou společností Capgemini.