Loading color scheme

Sklady

 

FoodMan je základním modulem celého systému. Zahrnuje tvorbu receptur, skladovou evidenci a reporty.

Cenař - tvorba receptur a cen:

CenařNáklady na pořízení surovin, se promítnou do nákladů na vytvářený produkt v závislosti na množství. Již při tvorbě receptury víte, kolik vás její výroba stojí a při stanovení prodejní ceny okamžitě vidíte food-cost, nebo můžete food-cost stanovit a systém vám navrhne prodejní cenu. Samozřejmostí je možnost u každé receptury vyplnit výrobní postup, vložit fotografii, jak má produkt vypadat, vytisknout kalkulační list.


Sklady:

SkladySkrze hlavní sklad se provádějí příjmy surovin a zboží od dodavatelů, případně výdejky např. obalů zpět k dodavatelům nebo vašich výrobků směrem k odběratelům. Suroviny můžete ihned po příjmu rozdělit na střediska pomocí průběžky.
Dále podle potřeby provozu máte výrobní či odbytová střediska. Na základě receptur položek prodaných přes pokladnu, systém odtěžuje suroviny z příslušných středisek. Odtížení surovin může probíhat také pomocí dávek, tak se zpravidla řeší bufetové snídaně, polopenze, vše, rauty – vše, co by bylo příliš složité řešit pomocí kalkulacemi markovanými na pokladně. Příjmy z hlavního skladu – odtížené suroviny = stav zásob jako předpoklad skutečného stavu surovin na skladě. Porovnáním tohoto stavu se skutečností získáváte výsledek inventury (manko /přebytek). Spotřeba surovin na střediscích jsou náklady, které párujeme s vašimi tržbami a v reportech. Můžete tak sledovat po dnech, ale i za delší období, po jednotlivých produktech, či kategoriích, ale též celkově, jaký máte poměr mezi tržbou a náklady. 
To poskytuje nejen podklad k účetnictví, ale především vám poskytuje důležité informace pro řízení celého provozu.

Sestavy:

V systému najdete 4 druhy reportů.

Reporty1. Tržbové sestavy – systém obsahuje mnoho variabilních tržbových sestav členěných podle nejrůznějších hledisek. Tržby podle kategorií produktů, po jednotlivých produktech, podle času realizace během dne, tržby podle plateb a DPH, dále tržby s vazbou na skladové náklady. A mnoho dalších.
2. Inventurní sestavy – obsahují stavy zásob podle jednotlivých skladů nebo celkově. Součástí jsou formuláře pro fyzické inventury. Samozřejmostí jsou tzv. stop-inventury, kdy sklad zohledňuje prodeje na pokladně a umožňuje vám okamžitou kontrolu zásob na střediscích. Pokud si nastavíte požadované maximální i minimální stavy zásob u surovin, zde si můžete vytisknout stavy pod minimem nebo maximem.
3. Obratové sestavy – vyjadřují především v penězích, pohyby na skladech (příjmy, spotřeba, zůstatek, obrat). Slouží nejen jako podklad pro účetnictví. ale k sledování mnoha procesů, jako např. čerpání budgetů, vývoj pořizovacích cen surovin, sledování pohybů na skladových kartách z hlediska ceny nebo množství a řazení do tzv. ligy zboží a spoustu dalších.
4. Žurnály – umožňují sledovat všechny kritické operace na pokladnách i ve skladech. Dohledáte změny v kalkulacích, operace prováděné během rozpracovaných inventur. V pokladnách pak veškeré převody mezi stoly, kopie účtů, práce s položkami na účtu – storna objednávek, storna účtů, změny plateb. Jde o sestavy kontrolní, které mohou sloužit i jako podklad při řešení nestandardního chování personálu.

Všechny reporty i doklady je možné exportovat do několika formátů, např. xls, pdf.