Loading color scheme

Výhody spolupráce

 

Informační systémy nabízené firmou Alto Praha vycházejí z dlouholeté zkušenosti s analýzou řešení, instalacemi i následným servisem již funkčních systémů. Proto by dodané řešení mělo vyhovovat potřebám kteréhokoliv hotelu či restaurace jak z hlediska funkčnosti, tak z hlediska následných služeb.

Toto tvrzení je podpořeno počtem instalací informačního systému a s tím spojenými zkušenostmi firmy se servisem a údržbou již provozovaných aplikací.

Zákazníky firmy Alto jsou gastronomické provozy různého druhu, od velkých hotelů, přes restaurace všech velikostí a zaměření až po rychlá občerstvení/fastfoody s mnoha pobočkami.

Samozřejmostí je podpora centralizace dat pro řetězce s více provozovnami a jejich uložení na cloudu se všemi nezbytnými službami.

Komplexní servis

Našim zákazníkům umíme poskytovat služby i v oblasti dodávek a servisu hardware nejen standardního, ale i speciálního pro oblast gastronomie včetně serverů nezbytných pro provoz systému. V případě potřeby jsme schopni provést náhradu vadných zařízení na dobu opravy tak, aby provoz nebyl omezen.

Poradenská činnost

Spolupracujeme s odborníky v oblasti gastronomie, kteří jsou schopni posoudit nové projekty i auditovat stávající provozy za účelem zvýšení jejich efektivity.