Loading color scheme

Kdo jsme

 

Společnost ALTO PRAHA se v oblasti informačních technologií specializuje již mnoho let na systémy pro hotely, restaurace a stravovací zařízení všeho druhu. Námi vyvinutý a stále zdokonalovaný systém FoodMan je vhodný pro všechny výše jmenované provozy a za použití možnosti nastavení velkého množství parametrů může být přizpůsoben všem zákazníkům.

Jsme normální lidé… (většinou)

Ale snažíme se být profesionály a máme pro to předpoklady: všichni pracovníci, odpovědní za vývoj systému mají vzdělání v oboru výpočetní techniky na vysokoškolské úrovni. Na počátku, před více než 25 lety, jsme se spojili s odborníky z oblasti gastronomie a z této spolupráce vznikla první verze systému Food.

Asi se jim to povedlo, v poměrně krátké době jsme získali velké množství zákazníků a provozů různého typu, od velkých mezinárodních hotelů až po jednoduchá občerstvení, každý našel „svoje“ užitečné funkce. A v tomto okamžiku „do hry“ začali vstupovat i tito naši zákazníci. Pozorně jsme jim naslouchali, pokud za námi přišli s užitečnými náměty na vylepšení systému a zvýšení jeho bezpečnosti v různých oblastech. Jejich podněty jsme do systému přidávali dlouhá léta a činíme tak dodnes.
Vznikl tak produkt, který je svým způsobem unikátní, protože zahrnuje zkušenosti stovek zákazníků ze 2 zemí, stejné řešení nabízí naše sesterská firma Alto Slovakia.
Tím je dána i kapacita dalšího rozvoje systému Food/FoodMan, neboť je podporována dvěma týmy programátorů, které spolu úzce spolupracují a svoji dlouholetou invenci a zkušenosti 
promítají do nových funkcí i verzí systému…

Pojďte využít naše dlouholeté zkušenosti a zároveň s námi též spolupracovat na nových vlastnostech software Food!!!